Przepraszamy za brak informacji i zdjęć w niektórych zakładkach, strona jest aktualnie w przebudowie.
Sorry for the lack of information and pictures of some of the tabs, the site is currently under construction.

BRYZA z Doliny Wrześnicy


date of birth 12-04-2015

father: LITTLE BEARS ENDLESS LOVE (import Italy)
mother: DAISY z Doliny Wrześnicy

Breeding female

Mother litter P

HD A, ED 0
cystinuria: clear, heart: healthy, thyroid: healthy

colour: black rec. brown