Przepraszamy za brak informacji i zdjęć w niektórych zakładkach, strona jest aktualnie w przebudowie.
Sorry for the lack of information and pictures of some of the tabs, the site is currently under construction.

We have available
10 months black
NEWFOUNDLAND male


More tab
PUPPIES - LITTER P